چارت سازمانی

 

  • مدیر عامل : آقای مهندس سید رضا ایرانپور - دارای مدارک کارشناسی در رشته مهندسی برق - کارشناسی ارشد MBA و DBA - دکترای مدیریت کسب و کار از سازمان مدیریت صنعتی - سابقه کار 24 سال
  • مدیر مهندسی : آقای مهندس ناصر محمودی شناس
  • مدیر فروش و بازاریابی : آقای فرهاد رضاپور جمور
  • مدیر امور قراردادها : خانم قیاسوند
  • مدیر بازرگانی : آقای رضا عباسی
  • مدیر منابع انسانی : آقای حامد مردانیان
  • مدیر (IT) : آقای آرش فرهادیان