چارت سازمانی

 

  • مدیر عامل : آقای مهندس رضا ایرانپور - دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق - سابقه کار 21 سال
  • مدیر مهندسی : آقای مهندس ناصر محمودی شناس
  • مدیر فروش و بازاریابی : آقای فرهاد رضاپور جمور
  • مدیر امور قراردادها : خانم مرادی امین
  • مدیر بازرگانی : آقای رضا عباسی
  • مدیر منابع انسانی : آقای بهرنگ شکرپور
  • مدیر (IT) : خانم احمدی